Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

ไม่ควรมีวัคซีนทางเลือกสำหรับคนมีเงิน แต่ควรมีวัคซีนที่หลากหลาย “ฟรี” สำหรับทุกคน

โดย วัฒนา วรรณ

วัคซีนการเมือง ใครถือวีคซีนก็ได้รับความนิยม ท่ามกลางวิกฤติความไม่มั่นคงของชีวิต

การจัดการวิกฤติ “รัฐ” จะมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการเข้าถึงประชาชน เพราะมีทรัพยากร เงิน อำนาจ และโครงสร้างรัฐ

เอกชน มีประสิทธิภาพต่ำในการบริการเข้าถึงคนหมู่มาก เพราะมุ่งเน้น “กำไร” จะมากหรือน้อย ก็แล้วแล้วแต่ ถ้าประชาชนจะต้องจ่ายเงิน มันเป็นการจำกัดการเข้าถึงบริการโดยตัวมันเอง

ในเมื่อรัฐมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการบริการประชาชน ให้เข้าถึงการบริการยามวิกฤติ แต่เหตุใด รัฐถึงไม่ดำเนินการ กลับปล่อยให้เอกชนดำเนินการแทน

มันไม่ใช่ “ทางเลือก” สำหรับสังคม แต่เป็นทางเลือกสำหรับคนมีเงิน มีกำลังจ่ายเท่านั้น

สังคมพัฒนาจากการทำงานของคนทุกคน แต่ส่วนแบ่งมูลค่าสินค้าในอดีตมันไม่ยุติธรรมนัก คนกลุ่มหนึ่งจึงสะสมมูลค่าได้มหาศาล ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่พอยาไส้

ในยามวิกฤติเช่นนี้ ไม่ควรตอกยำความเหลือล้ำ ไม่ควรมีวัคซีนทางเลือกแค่สำหรับคนมีเงินจ่าย แต่ควรมีวัคซีนที่หลากหลาย ฟรี สำหรับทุกคน ตามความจำเป็น

ถ้าเห็นด้วยกับแนวทาง “องค์กรสังคมนิยมแรงงาน” เชิญสมัครสมาชิก

บทความอื่น ๆ 

Create a website or blog at WordPress.com