Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

“บัตรประจำตัวประชาชน” เครื่องมือในการควบคุมของรัฐ

โดย ทาเคโอะ ยูกิ

เมื่อเข้าสู่ Y2K หรือปี 2000 นักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายญี่ปุ่นประท้วงเผาบัตรประจำตัวประชาชนที่พึ่งมีการนำมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศ โดยที่ผู้ประท้วงประกาศว่า เขาไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายที่จะต้องมาถูกควบคุมเป็นระบบโดยรัฐ เรื่องนี้นักมาร์กซิสต์มองอย่างไร?…ตามกฎหมายไทยผู้มีสัญชาติไทยต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ให้รู้ได้ว่าบุคคลนั้นเป็นใคร อายุเท่าใด อาศัยอยู่ที่ไหน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการค้นหาตัวบุคคลและประวัติของบุคคลนั้นๆ เมื่อวิเคราะห์ถึงเหตุผลของการมีบัตรประชาชนจะพบว่า เป็นมาตรการอย่างหนึ่งในหลายๆ วิธีการหรือจะเรียกวิชามารก็ไม่ผิด ที่ชนชั้นปกครองผู้กดขี่ขูดรีดใช้ในการควบคุมประชาชนผู้ถูกปกครอง ใช้ควบคุมชนชั้นกรรมาชีพ ชาวนา และมวลชนคนยากจนนั่นเอง เพราะในสังคมชนชั้น ผู้มีอำนาจอภิสิทธิ์ผู้ที่เป็นชนชั้นปกครองหรือนายทุนผู้ควบคุมปัจจัยการผลิต ย่อมเป็นคนส่วนน้อย และเขาจะเกรงกลัวคนส่วนใหญ่หรืออย่างน้อยต้องการควบคุมติดตามพฤติกรรมของเรา ในเมื่อชนชั้นปกครองเป็นผู้มีโอกาสในการผูกขาดการปกครอง ควบคุมบริหารสังคมและการออกกฎหมาย เขาก็ย่อมออกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องเป็นธรรมดา

คำถามที่เราน่าถามเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนคือ ทำไมในประเทศทุนนิยมบางประเทศจึงไม่ต้องมีบัตรนี้ และเป็นไปได้ไหมว่าในประเทศไทยจะยกเลิกการมีบัตรประชาชน?

ทุกวันนี้ดูเหมือนบัตรประชาชนจะถูกใช้เพราะพวกชนชั้นปกครอง “ไม่เชื่อใจเรา” แค่ถามชื่อเฉยๆ ไม่พอ ต้องพิสูจน์กันด้วยบัตร เพื่อ “พิสูจน์” ว่าเราไม่มีสิทธิ์ในแง่ต่างๆ เช่น ถูกใช้ในการกีดกันชนชาติ เช่น ชาวเขา พี่น้องกรรมาชีพชาวพม่า ไม่ให้ได้รับสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต แม้แต่ชนชาติที่เกิดในไทย ก็ไม่มีสิทธิหลายอย่าง ทั้งการศึกษา การรักษาพยาบาล ที่น่าจะเป็นสิทธิพื้นฐานที่พึงได้รับฟรี โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์อะไรนอกจากความเป็นมนุษย์ ที่เลวร้ายยิ่งไปกว่านั้น คือ บัตรประชาชนกลายเป็นเงื่อนไขในการรีดไถส่วยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการรับรองการเปลี่ยนสัญชาติ เพื่อการรับสิทธิ์ต่างๆ อย่างการสวมสิทธิ์ของทุนจีนสีเทาที่เป็นข่าวในขณะนี้ ตามแนวความคิดมาร์กซิสต์ เราถือว่าคนธรรมดาๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือเกิดที่ไหนในโลกใบนี้ ล้วนแต่เป็นญาติเป็นมิตรสหายกันทั้งนั้น ในยุคปัจจุบันการผลิตได้พัฒนาถึงขั้นที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีปัจจัยสี่เพียงพอ แต่ความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการตอบสนองความต้องการของทุกคน ในระบบสังคมนิยมเราจะไม่มี “บัตรประชาชนหรือห่วงคล้องคอ” หรือแม้แต่คำว่า “ชาติ” มาขวางกั้นความเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคระหว่างมนุษย์ แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ในโลกซึ่งเป็นคนที่ไม่มีปัจจัยการผลิตหรือที่เรียกว่ากรรมาชีพถูกเอาห่วงมาคล้องคอและต้องเดินไปตามทางที่ชนชั้นปกครองชี้ให้เดิน

ถ้าหากชาวกรรมาชีพ ชาวนายากจนและผู้ด้อยโอกาสในสังคมยังนอนหลับไม่รู้จักตื่นสักที เราจะไม่สามารถปลดโซ่ตรวนออกจากตัวเราเองได้ ตรงกันข้ามถ้าเราครองอำนาจรัฐได้เมื่อไร เราไม่จำเป็นจะต้องมาควบคุมพวกเราเองเหมือนฝูงสัตว์ภายใต้นายทุนอีกต่อไป

ดังนั้น บรรดาผู้ถูกกดขี่ทั้งหลายควรร่วมใจกันคนละไม้คนละมือช่วยกันทุบกำแพงที่ขวางกั้นกีดกันความสามัคคีของพี่น้องญาติมิตรกรรมาชีพทิ้งไป เพื่อร่วมกันลุกขึ้นสู้ทำลายการกดขี่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบในสังคมชนชั้น…….ชนกรรมาชีพทั่วโลกจงรวมกันเข้า !!!


ถ้าเห็นด้วยกับแนวทาง “องค์กรสังคมนิยมแรงงาน” เชิญสมัครสมาชิก https://forms.gle/2apcTWX7sB9YCVhU6

ถ้าเห็นด้วยกับแนวทาง “องค์กรสังคมนิยมแรงงาน” เชิญสมัครสมาชิก

บทความอื่น ๆ 

Create a website or blog at WordPress.com