เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพจากมุมมองชนชั้น

กรุงเทพฯ มีประชากรประมาณ 5.5 ล้านคน แต่คาดกันว่าถ้ารวมประชากรแฝงที่ไม่มีทะเบียนบ้านน่าจะมีคนอาศัยทำมาหากินอยู่กรุงเทพฯ ราวๆ 10 ล้านคน แต่มีผู้มิสิทธิเลือกตั้งเพียง 4 ล้านคนเท่านั้น เท่ากับว่ามีประชากรที่อาศัยอยู่กรุงเทพฯ แต่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารพื้นที่อาศัยสูงเกือบเท่าตัว ภาพสะท้อนว่าการเลือกตั้งของกรุงเทพฯ ไม่สามารถตอบสนองผู้คนที่อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริง

บทเรียนจากวิกฤตทุนนิยมในอดีตและการหาทางเลือกใหม่ของประชาชน

โลกเป็นเจ้าของทรัพย์สินมากเท่าๆ กับคนระดับล่าง 57% สถาบันนโยบายศึกษาพบว่า CEO ในบริษัทอเมริกาขนาดใหญ่ทำรายได้โดยเฉลี่ย 10.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2010 เพิ่มขึ้น 28% จากปีที่แล้ว