พลังมวลชนกลุ่มใดคือ “แนวต้าน” ที่เป็นคำตอบของชีเช็ก?

ชีเช็กอ้างว่า การที่สตาลินบังคับเกษตรกรมาทำการเกษตรร่วมในปี 1929 [ การรวมตัวของเกษตรกรมาทำเรือกสวนไร่นาร่วมกันในพื้นที่เดียวแบบนารวม โดยรัฐมีสิทธิในผลผลิตแทบทั้งหมดและบังคับแจกจ่ายผลผลิตโดยรัฐ คล้ายอุตสาหกรรมเกษตร ] เป็น “นโยบายที่สอดคล้องกับการปฏิวัติรัสเซียในปี 1917 ” ไม่ใช่การล่มสลายของการปฏิวัติ หรือการเปลี่ยนแปลงระบอบไปสู่ทุนนิยมโดยรัฐแต่ประการใด

กำเนิดและความเสื่อมของศาสนาพุทธในอินเดีย

ตอนแรกศาสนาพุทธเชื่อว่าสงครามที่เคยมีบ่อยๆ เป็นเรื่องสิ้นเปลือง จึงมีการปฏิเสธ “ความรุนแรง” มีการต่อต้านระบบวรรณะและความเชื่อในเทพเจ้าที่รองรับระบบวรรณะ และมีการปฏิเสธเทพเจ้าพร้อมกับเน้นเหตุผลจนใกล้เคียงกับระบบคิดแบบ “วัตถุนิยม” นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดแบบ “วิภาษวิธี” กับปรัชญากรีกแต่ในไม่ช้าความก้าวหน้าเริ่มชะลอตัว เพราะรัฐและระบบการปกครองทางชนชั้นกลายเป็นอุปสรรค์ต่อความสร้างสรรค์

ชนชั้นปกครองมีกฎหมาย ศาล คุก ตำรวจ เป็นเครื่องมือในการปราบปรามคนหนุ่มสาว

ในรอบ ๑๐ ปีมานี้ เราจะพบว่ารัฐใช้ศาลเป็นเครื่องมือในการปราบปรามประชาชนอย่างหนักหน่วง และใช้ศาลรัฐธรรมนูญในการกำจัดคู่แข่งทางการเมืองเพื่อกรุยทางไปสู่อำนาจให้กับพวกอนุรักษ์นิยม ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินยุบพรรคไทยรักไทย พลังประชาชน อนาคตใหม่ และโดยเฉพาะล่าสุดมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ว่าเป็นการชุมนุมที่ต้องการล้มล้างการปกครอง ทั้งๆ ที่ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมเป็นการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะเป็นมนุษย์ที่ต้องการออกแบบการปกครองของประเทศ และต้องการให้สถาบันกษัตริย์ปรับตัว 

ปัญหาคาซังกับการศึกษาไทย

ระบบการศึกษาถ้ายึดถือความเท่าเทียมและความสำคัญในการพัฒนาประชากรแล้วก็ไม่ควรนำมาหากำไร รัฐบาลไม่ควรหากำไรกับการศึกษา แม้ว่างบที่ลงทุนไปจะขาดทุนก็ตาม ข้อเสนอของผู้เขียนคือการศึกษาควรให้เวลาบุคคลได้พัฒนาชีวิตตัวเอง ได้มีเวลาสำรวจโลก ทำในสิ่งที่ชอบ ไม่ใช่กลับมาจากโรงเรียนแล้วก็หมดแรงเหนื่อยกายเหนื่อยใจ

สมานฉันท์กับคนข้ามเพศ (Transgender)

ไม่ว่ามนุษย์ในสังคมจะเลือกเป็นเพศอะไร หรือเลือกที่จะรักเพศอะไร อย่างไร นับเป็นสิทธิที่ชอบธรรมอันดับแรกที่ควรเลือกได้  และพวกเราที่ต้องการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมจะต้องสนับสนุนสิทธิดังกล่าวอย่างไม่มีเงื่อนไข ตราบใดที่คนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ หรือสตรี ไม่มีสิทธิเต็มตัว สังคมเราไม่มีวันมีประชาธิปไตยและเสรีภาพสมบูรณ์

ชาวนาอินเดียต้านร่างกฎหมายการเกษตรของโมดีไว้ได้

ชาวนาทั่วประเทศอินเดียกำลังเฉลิมฉลองหลังจากที่รัฐบาลโมดีถูกกดดันให้ถอดถอนกฎหมายการเกษตร  กว่าหนึ่งปีของการรณรงค์แข็งข้อกันอย่างแข็งขันของชาวนาอินเดียนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2563 ซึ่งเกษตรกรหลายพันคนได้ทำการปิดถนน จัดการเดินขบวนและตั้งค่ายประท้วงครั้งใหญ่ และเมื่อต้นปี 2564 ถึงกับบุกเมืองหลวงด้วยขบวนของรถแทรกเตอร์ระลอกแล้วระลอกเล่า การลุกฮือของพวกเขายังได้รับความเคารพนับถือและคำชื่นชมจากทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนภายใต้รัฐบาลของพรรคภารติยชนตะ