บทสัมภาษณ์: ภายหลังการปฏิวัติฮ่องกง ตอน 2

ในตอนที่ 1 ได้เล่าถึงการต่อต้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนของขบวนการภาคประชาชนในฮ่องกงเมื่อปี 2019 การที่รัฐบาลฮ่องกงและปักกิ่งฉวยโอกาสช่วงโควิดระบาดผ่านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติและทำลายองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรแรงงานเป็นจำนวนมาก ในตอนที่ 2 จะเป็นการเปรียบเทียบกับยุทธวิธีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในการปฏิวัติร่ม ปี 2014 และแนวทางการต่อสู้ในมุมมองฝ่ายซ้าย

บทสัมภาษณ์: ภายหลังการปฏิวัติฮ่องกง ตอน 1

ฮ่องกงกลายเป็นพาดหัวข่าวเมื่อปี 2019 ที่คลื่นแห่งการต่อสู้ปะทุขึ้นอันเกิดจากการร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ที่รัฐบาลฮ่องกงเสนอเข้าสภา Lam Chi Leung นักสังคมนิยมในฮ่องกงได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์สังคมนิยมสากล (International Socialism) เกี่ยวกับการต่อต้านกฎหมายฯ รากเหง้าของการต่อต้านที่เกิดจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมก่อนหน้านี้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น

สมยศ พฤกษาเกษมสุข จังหวะก้าวต่อไปของการรณรงค์ยกเลิก 112

ครย ก็คือคณะราษฎรยกเลิก 112 จริง ๆ แล้วก็คือองค์กรราษฎรตั้งแต่ปี 63 ที่ก่อตั้งกัน มันก็ประกอบไปด้วยเกือบทุกกลุ่มของพวกราษฎร พวกสามนิ้ว เพียงแต่ว่าเอามาคุยกัน คือครั้งแรกปี 63 มันมีภารกิจ 3 ข้อ คือ ให้นายกลาออก แก้ไขรัฐธรรมนูญ และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์