เมื่อไหร่รัฐไทยจะหยุดก่ออาชญากรรมกับประชาชน

ชนชั้นปกครองไทยมือเปื้อนเลือดจากการก่อ “อาชญากรรมรัฐ” ซ้ำแล้วซ้ำอีก ด้วยอาศัยอำนาจในกฎหมายความมั่นคง กฎหมายปราบปรามประชาชนต่างๆ ที่ฝ่ายตนเป็นผู้ตรากฎหมาย จึงไม่เคยมีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดถูกลงโทษ จนกลายเป็นวัฒนธรรมลอยนวลของอาชญากรระดับสูงที่ผลิตซ้ำมาอย่างต่อเนื่อง

การยกเลิกหนี้ กยศ. ไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรม

การยกหนี้ของเงินกู้ยืม ไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรม ผิดธรรมชาติ หรือผิดวินัยทางการคลังแต่อย่างใด เช่น ในวิกฤติต้มยำกุ้ง 2540 ที่มีการตั้งคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับบริษัทเอกชน การยกหนี้ กยศ. (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) และหนี้ครัวเรือนอื่นๆ ไปจนถึงเพิ่มค่าจ้างแก่แรงงานท่ามกลางปัญหาวิกฤติเงินเฟ้อล้วนเป็นเรื่องเดียวกัน

สภาปลดแอก-นักโทษการเมือง-กม.112-ชัชชาติฟีเวอร์

กระแสชัชชาติฟีเวอร์ เกิดขึ้นในช่วงกระแสการต่อสู้ตก นักกิจกรรมฝ่ายประชาธิปไตยจำนวนหนึ่ง ใช้การเลือกตั้งชัชชาติเพื่อตบหน้าฝ่ายเผด็จการ หลังขบวนการประชาธิปไตยถูกปราบ มันเป็นอาการคล้ายๆ กับการขึ้นมาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แต่คนที่รักความเป็นธรรม รักประชาธิปไตย ต้องไม่หวังมากเกินไป เนื่องด้วยชัชชาติเป็นนักการเมืองเสรีนิยมที่มาจากผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขาจะไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโครงสร้างที่ไปกระทบกับผลประโยชน์ของโครงสร้างนายทุนแน่นอน

การเมืองศาสนา กับเสรีภาพทางเพศ

ชนชั้นปกครอง ชนชั้นนำมักเลือกใช้ศาสนาเพื่อปกป้องการปกครองให้ “สงบ” ปราศจากการโต้แย้ง ปั่นป่วนเพื่อรักษาอำนาจปกครองเอาไว้ รักษาผลประโยชน์ทางชนชั้นเอาไว้เช่นเดิม เขามักใช้ศาสนาเพื่อให้กรรมาชีพคนจนโทษตนเองที่เป็นสาเหตุของความยากลำบากในปัจจุบัน และให้ฝันถึงความสุขสบายในทางนามธรรม ในโลกหน้าที่ไม่มีอยู่จริง ในจิตใจที่ไม่สามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้

ภาษีอัตราก้าวหน้ามีความสำคัญอย่างไรต่อการสร้างรัฐสวัสดิการ

ระบบภาษีก้าวหน้าจึงเป็นเครื่องมือชี้วัดว่า คนที่เสนอเรื่องนี้มีความจริงใจในสนับสนุนเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน เพราะจะต้องต่อสู้กับชนชั้นนายทุนทั้งชนชั้น เนื่องจากมันไปลดทอนผลประโยชน์ของโครงสร้างนายทุน การต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการจึงไม่สามารถทำผ่านรัฐสภาได้เพียงลำพัง จะต้องได้รับการสนับสนุนจากมวลชน คนจน กรรมาชีพจำนวนมาก จะต้องมีการปลุกระดมมวลชนไปพร้อมกัน

สภาปลดแอก หน่ออ่อนขบวนการประชาธิปไตยแท้

สภาปลดแอก เป็นแนวคิดแบบหนึ่งของ “สภามวลชน” การปฏิวัติรัสเซียปี 1905 รวมถึงการปฏิวัติในอิตาลี ช่วงปีสีแดง 1920 ที่นำโดยกรรมาชีพ ต่างสร้าง “สภาแรงงาน” ขึ้นมา เพื่อเป็นพื้นที่ในการประสานงานการต่อสู้ แลกเปลี่ยนประเด็นทางการเมือง สภาแบบนี้ ใช้วิธีการเลือกตั้งผู้แทนจากสถานประกอบการมาเป็นตัวแทนในสภา นั่นหมายความ มันสร้างมาจากฐานรากของมวลชน ไม่ได้สร้างมาโดยผู้นำไม่กี่คน

หมูแพง ปัญหาเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม

การนำเข้าหมูราคาถูกจากต่างประเทศอาจจะใช้แบ่งเบาภาระของผู้บริโภคได้มาก แต่มันจะไปสร้างปัญหาใหม่ให้กับเกษตรกรรายย่อย ที่มีต้นทุนการผลิตสูงกว่า ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ด้วยไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้