ธาตุแท้ระบบทุนนิยม ทำให้คนส่วนใหญ่เป็นหนี้

หนี้ครัวเรือนเกิดจากการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย รายได้ไม่เพียงพอเกิดจากกรรมาชีพไม่สามารถกำหนดค่าจ้างตามค่าใช้จ่ายของตนเองได้ (แม้ว่าเราจะมีเสรีภาพในการตกลงค่าจ้างก็ตาม แต่เสรีภาพที่มีคือเสรีภาพจอมปลอม) คนที่กำหนดค่าจ้างคือนายทุน และมักกำหนดค่าจ้างตามเกณฑ์รายได้ขี้นต่ำที่รัฐกำหนดหรือบางครั้งอาจจะต่ำกว่านั้น ทั้งนี้เพื่อรักษาอัตรากำไรของตนเอง