อำนาจเบ็ดเสร็จในสังคมไทยอยู่ที่คนๆ เดียวจริงหรือ?

บทสนทนาเหล่านี้ แต่สิ่งหนึ่งสังเกตเห็นได้ชัดเจนคือความเชื่อที่ว่าอำนาจเบ็ดเสร็จขึ้นอยู่กับคนๆ เดียว ซึ่งการคิดแบบนี้อาจจะเป็นการมองข้ามหรือปล่อยให้กองทัพ นายทุน และตัวแสดงอื่นๆ ลอยนวล

แนะนำหนังสือใหม่ “มาร์กซิสต์วิเคราะห์ปัญหาสังคมไทย” เขียนโดย ใจ อึ๊งภากรณ์

แนวความคิดมาร์กซิสต์ถูกพวกนักวิชาการฝ่ายขวา วิจารณ์ว่าล้าสมัยและไม่เหมาะกับสภาพสังคมในยุคสมัยนี้แล้ว ซึ่งเรายืนยันมาตลอดว่าแนวความคิดของเรายังทันสมัยและใช้วิจารณ์สังคมและการเมืองได้ และเป็นทางเดียวที่จะออกไปจากระบบทุนนิยมซึ่งเป็นระบบที่สร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างมหาศาล