นักมาร์กซิสต์มองศาสนาอย่างไร

มาร์กซ์เคยเขียนว่า “ความทุกข์ของมนุษย์ที่มีรูปแบบออกมาทางศาสนาคือความทุกข์จริง ศาสนาคือการประท้วงต่อความทุกข์จริง คือการถอนหายใจของผู้ถูกกดขี่ คือหัวใจในโลกที่ไร้หัวใจ คือวิญญาณในสภาพไร้วิญญาณ คือฝิ่นของประชาชน”

เรียนบทเรียนจากการต่อสู้ทั่วโลก

การต่อสู้เพื่อนำไปสู่การปฏิวัติและสร้างสังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงทั่วโลกจะเผชิญหน้ากับการรักษาระบบเก่าจากชนชั้นปกครองเสมอ ในไทยก็เช่นกัน ดังนั้น หากเราต้องการจะสร้างสังคมใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง เราควรจะศึกษาและสรุปบทเรียนจากการต่อสู้ทั่วโลก

การใช้ก๊าซไม่ใช่หนทางพัฒนาประเทศในแอฟริกา

การขุดใช้ก๊าซฟอสซิลสำรองที่ยังไม่เคยใช้จะเป็นทางออกสำหรับปัญหาการขาดแคลนพลังงานในแอฟริกาหรือไม่? และจะทำให้ผู้คนหลุดพ้นจากความยากจนไหม? นี่เป็นคำถามที่ผู้นำบางประเทศกำลังถกเถียงกันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุม COP27 ปลายปีนี้

ความร้อนระอุในอินเดียก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินทางอาหาร

คลื่นความร้อนอันน่าสะพรึงกลัวยังคงมีต่อเนื่องในประเทศอินเดียและปากีสถาน โดยที่เมืองหลวงนิวเดลีของอินเดีย มีอุณหภูมิสูงแตะ 50 องศาเซลเซียสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คนรวยและคนชนชั้นกลางส่วนใหญ่สามารถซื้อและใช้เครื่องปรับอากาศและหลบตัวในช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดได้ ในขณะที่คนจนนับล้านแทบจะทนความร้อนมรณะนี้ไม่ไหว

151 ปีคอมมูนปารีส โลกใหม่เป็นไปได้

คอมมูนปารีสปี 1871 ไม่ใช่คอมมูนสังคมนิยมและองค์กรปกครองของมันไม่ใช่องค์กรของการปฏิวัติสังคมนิยม แต่มันเป็นเพียงตัวอย่างรูปธรรมครั้งแรกของ “เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ” เท่านั้น ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งในการปฏิวัติสู่สังคมสังคมนิยม และมีการก่อตั้งสภาคอมมูนที่สร้างขึ้นโดยสมาชิกสภาผู้แทนเทศบาลที่ได้รับเลือกจากประชาชนในส่วนต่างๆ ของเมือง สภาคอมมูนสามารถถอดถอนผู้แทนได้ทุกเมื่อ และผู้แทนเหล่านั้นต้องได้รับเงินเดือนเท่าๆ กับคนธรรมดาอีกด้วย

ศิลปะในยุคการปฏิวัติรัสเซีย

หลายอย่างเช่น ศิลปะ ดนตรีและวรรณกรรมถูกกักขังไว้เป็นเพียงทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือไว้ตอบสนองคนร่ำคนรวย มากไปกว่านั้น ศิลปะเริ่มมีความตื้นเขินและไร้ซึ่งความสร้างสรรค์ขึ้นไปทุกวัน สะท้อนวิกฤตของระบบทุนนิยมโดยตัวของมันเอง วิธีแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้อยู่ในตัวศิลปะเอง แต่เราจะพบมันในการแก้ไขปัญหาสังคมต่างหาก

แรงงานผู้อพยพเผชิญหน้ากับการเหยียดเชื้อชาติและสภาพความเป็นอยู่อันเลวร้าย

แรงงานข้ามชาติที่ทำงานในอุตสาหกรรมการเกษตรพบเจอกับการเหยียดเชื้อชาติ สภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายและได้รับการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรม ตามรายงานอันใหม่ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร (รัฐบาลบริติช)

มองสังคมผ่านปรัชญา วิภาษวิธีวัตถุนิยมประวัติศาสตร์

การรวม “วิภาษวิธี” และ “วัตถุนิยมประวัติศาสตร์” เป็นสิ่งจำเป็น ถ้าหากเราใช้แต่เถียงวิภาษวิธี มันจะนำไปสู่การเน้นเรื่องความคิดจิตใจเป็นหลัก มากกว่าสภาพแวดล้อมที่จับต้องได้ แต่หากรวมกับวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ก็จะเป็นการดึงวิภาษวิธีให้ติดดินและอยู่กับโลกจริง

สังคมชนชั้นและเห็นแก่ตัวเป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงหรือ?

บรรดาฝ่ายขวาและพวกนิยมระบบทุนนิยมมักจะโต้แย้งนักสังคมนิยมว่า “รัฐและชนชั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ” และ “ธรรมชาติมนุษย์มีแต่ความโลภและเห็นแก่ตัว” ซึ่งเป็นข้อโต้แย้งที่มีควบคู่กับสังคมทุนนิยมมาตลอด กระทั่งมีทฤษฎีสภาพธรรมชาติ (State of Nature) ของโธมัส ฮอปส์ ที่เสนอว่า มนุษย์มีความเห็นแก่ตัวแก่งแย่งทรัพยากรกันเพื่อเอาตัวรอดและก่อสงครามเป็นธรรมชาติพื้นฐาน เพื่อยุติความขัดแย้งนี้ ต้องมีรัฐโดยให้ฝ่ายตุลาการเป็นผู้ตัดสินความขัดแย้งให้เรา พูดง่ายๆคือเสนอให้มีคนถืออำนาจและปกครองนั่นเอง