เศรษฐกิจล้มละลาย ประชาชนลุกฮือ เกิดอะไรขึ้นกับศรีลังกา?

“ศรีลังกา” รัฐชาติเกาะแห่งคาบสมุทรอินเดียกำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอันหนักหน่วงที่สุด เพราะรัฐบาลเพิ่งผิดนัดชำระหนี้ต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ประเทศเป็นเอกราช ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้ประชาชนกว่า 22 ล้านคน ต้องเผชิญกับการถูกตัดไฟฟ้าเป็นเวลานานกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน อีกทั้งปัญหาการขาดแคลนอย่างรุนแรงของอาหาร พลังงาน และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ เช่น ยารักษาโรค เป็นต้น นำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อของเศรษฐกิจประเทศ โดยอัตราเงินเฟ้อทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 17.5%