สังคมนิยมในอนาคตจะมีหน้าตาอย่างไร?

สาเหตุสำคัญ ที่นักมาร์คซิสต์ รวมถึงมาร์คซ์เอง ไม่ยอมลงรายละเอียดว่าสังคมนิยมจะมีหน้าตาอย่างไร ก็เพราะเรามองว่าสังคมหลังทุนนิยม (หรือ “สังคมนิยม” นั้นเอง) ต้องออกแบบโดยคนธรรมดาทั้งปวงร่วมกัน อย่างไรก็ตามสังคมนิยมน่าจะ