เปาบุ้นจิ้น เทพผู้ทรงธรรม ในบริบทของความ(ไม่)เป็นประชาธิปไตยในไทย

ปาบุ้นจิ้น ยังเป็นละครชุดทางโทรทัศน์ที่นิยมถกเถียงกันอย่างมากในพื้นที่แสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ในประเทศไทย สร้างความคิดเห็นหลากหลายบนสังคมออนไลน์ซึ่งผู้ใช้เน็ตชาวไทยก็ได้มีการพูดถึงละครชุดทางโทรทัศน์นี้กันอย่างต่อเนื่องและสนอกสนใจ ไม่ว่าจะในโครงสร้างของเรื่องหรือตัวละคร

UBI แก้ปัญหาการฉวยประโยชน์ในสังคมทุนนิยมได้ไหม?

UBI (Universal Basic Income) คือ รายได้พื้นฐานถ้วนหน้า รัฐนำเงินภาษีมาแจกจ่ายแก่ประชาชนทุกคน และเป็นจำนวนเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชน ซึ่ง UBI เป็นการให้เปล่าแบบไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากมองว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ควรจะได้รับ ไม่ใช่สวัสดิการแบบสังคมสงเคราะห์ หรือการแบมือขอ