กรรมาชีพกับขบวนการสรรค์สร้างสังคมใหม่

“กลุ่มของเรายังคงปักหลักที่เดิมและจะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนจนกว่ากระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อเรียกร้องของเราเสร็จสิ้น ซึ่งตอนนี้เห็นได้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่รัฐทำงานรับใช้นายทุนและใช้กำลังกับชาวบ้านเป็นความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ” นายโยคินธ์ คำวงศ์ แกนนำกลุ่มเกษตรสรรค์สร้างสังคมใหม่กล่าว