จะชนะเผด็จการต้องมีพรรคของชนชั้นแรงงาน

ในมุมมองของนักมาร์กซิสต์ คำว่าการจัดตั้งในหมู่นักเคลื่อนไหวในความหมายหนึ่ง หมายถึง บุคคลที่มาจัดกลุ่มศึกษาและมานำทางความคิด ทฤษฎีการเมือง มาเป็นผู้นำกลุ่ม ในอีกความหมายถึงคือ การกระทำที่นำเอากลุ่มคนที่มีความคิด และเป้าหมายเดียวกันกันมารวมตัว แบ่งหน้าที่กัน สร้างสรรค์องค์กรของตนให้สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าและปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย รูปแบบการจัดตั้งของมวลชนมีหลากหลาย เช่น กลุ่ม ชมรม สมัชชา สหภาพแรงงาน สภาองค์กรลูกจ้าง พรรคการเมืองของชนชั้นแรงงาน

ชัชชาติกับนโยบายลดโลกร้อน

ภาวะโลกร้อนซึ่งกำลังเป็นประเด็นสำคัญที่พวกเราต้องจับตามมองกันให้อย่างใกล้ชิดเพราะถ้าหากไม่สามารถแก้ปัญหาโลกร้อนได้มันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตคนจนมาก ปัญหาโลกร้อนเกิดจากการสะสมก๊าซในบรรยากาศโลกที่บังไม่ให้แสงอาทิตย์ถูกสะท้อนกลับออกจากโลกได้ (ก๊าซเรือนกระจำ) ความร้อนจึงสะสมมากขึ้น ก๊าซที่เป็นปัญหาหนักคือ คาร์บอนไดออกไซต์ และก๊าซมีเทน ผลของมันคือทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลก

จุดยืนทางชนชั้นต่อสงครามยูเครน

ในฐานะนักมาร์กซิสต์ เรามองว่า รัฐบาลของรัสเซียและยูเครนเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ทั้งสองประเทศไม่ใช่รัฐของชนชั้นกรรมาชีพ เรามองว่าความขัดเเย้งครั้งนี้ลุกลามกลายเป็นสงครามที่รัฐใหญ่รังแกรัฐเล็กหลังจากที่ชนชั้นนายทุนที่กุมอำนาจรัฐทั้งสองประเทศไม่สามารถตกลงเเบ่งปันผลประโยชน์การเจรจากันได้ สำหรับฝ่ายรัสเซียซึ่งเป็นจักรวรรดินิยม ทำการรุกรานและเเทรกแซงประเทศอื่นไปทั่ว เช่น ซีเรีย รวมทั้งสนับสนุนประเทศเผด็จการ เช่น พม่า

องค์กรยุติธรรมของนายทุนต้องถูกปฎิรูปโดยชนชั้นกรรมาชีพ

ถูกใช้และมีผลกระทบต่อเสรีภาพของประชาชนก็คือ องค์กรตุลาการ องค์กรอัยการ และ องค์กรตำรวจ และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

ปัญหาที่อยู่อาศัยในโลกทุนนิยม

เราอย่าไปฝากความหวังว่ารัฐทุนนิยมจะแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานให้กับพวกเราชาวกรรมาชีพ และรัฐทุนนิยมจะไม่แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้จบสิ้นไปถึงแม้ว่าจะแก้ได้ง่ายมาก เพราะรัฐในทุนนิยมก็ออกกฎหมายเวนคืนที่ดินเอามาเป็นของรัฐอยู่เสมอๆ

รื้อฟื้นการต่อสู้ ขบวนการแรงงานซ้ายใหม่

ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่สร้างชนชั้นหลักๆ ๒ ชนชั้น คือ ชนชั้นนายทุนผู้ครอบครองปัจจัยการผลิตของสังคมและใช้แรงงานรับจ้างทำงานให้ และชนชั้นแรงงานซึ่งคือแรงงานรับจ้างไม่มีปัจจัยการผลิตเป็นของตัวเอง ต้องอาศัยการขายพลังแรงงานทักษะความสามารถเพื่อยังชีพตนเองเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมกรฝ่ายผลิตในโรงงาน พนักงานในบริษัท ห้างร้าน ต่างๆ คนขับรถเมล์ พนักงานในภาคบริการ เช่น สถาบันการเงิน พยาบาล หรือครูบาอาจารย์ล้วนอยู่ในชนชั้นแรงงาน