เสรีภาพที่จะอดตาย เสรีภาพของทุนนิยม

แต่ชนชั้นกรรมาชีพที่ไร้กรรมสิทธิ์ ขาดปัจจัยอิสระในการยังชีพ พวกเขามีเสรีภาพขนาดไหนที่จะทำแบบนั้น ระบบทุนนิยมบีบบังคับให้ทุกคนต้องทำงานรับจ้างนายทุน เพราะปัจจัยการผลิตทั้งหมดอยู่ในกำมือของนายทุน ไม่ว่าจะพึงพอใจหรือไม่ก็ตาม สุดท้ายแล้วชนชั้นกรรมาชีพก็เหลือตัวเลือกอยู่แค่สองอย่าง คือถ้าไม่ทำงานก็อดตาย

เสรีภาพที่ลวงหลอก : วัฒนธรรมไอดอลในร่มเงาทุนนิยม

วัฒนธรรมไอดอลดทอนผู้หญิงให้กลายเป็นเพียงสินค้าโภคภัณฑ์ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดภายใต้คำประโลมหลอกว่าด้วยเสรีภาพ เช่นเดียวกันกับการค้าประเวณีที่ระบอบทุนนิยมผลักไสพวกเธอที่ปราศจากทางเลือกให้ก้าวสู่อาชีพที่ไม่มั่นคงและถูกลดทอนเป็นเพียงวัตถุที่จะอยู่หรือลาลับก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้บริโภค