ข้อเสนอของกลุ่มสังคมนิยมแรงงาน ในการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเผด็จการ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 ในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพและเศรษฐกิจเช่นนี้ กลุ่มสังคมนิยมแรงงานซึ่งร่วมขับไล่รัฐบาลเผด็จการ มีข้อเสนอสำหรับแรงงาน ผู้รักประชาธิปไตยให้ร่วมกันผลักดันให้รัฐดำเนินมาตรการสำคัญดังต่อไปนี้

ไม่ควรมีวัคซีนทางเลือกสำหรับคนมีเงิน แต่ควรมีวัคซีนที่หลากหลาย “ฟรี” สำหรับทุกคน

ในยามวิกฤติเช่นนี้ ไม่ควรตอกยำความเหลือล้ำ ไม่ควรมีวัคซีนทางเลือกแค่สำหรับคนมีเงินจ่าย แต่ควรมีวัคซีนที่หลากหลาย ฟรี สำหรับทุกคน ตามความจำเป็น