แปรรูปรถเมล์ ตัวอย่างความล้มเหลวของแนวเสรีนิยมใหม่

การที่บริษัทต่างๆ ที่ให้บริการขนส่งสาธารณะ มีความพยายามลดคุณภาพการบริการลงก็เพื่อปกป้องกำไรเป็นพื้นฐานหลัก กรณีรถเมล์การปรับขึ้นค่าโดยสารจะเป็นเรื่องใหญ่ ประชาชนจะไม่พอใจได้ถ้ามีการขึ้นค่าบริการสูงมากเกินไป เนื่องจากคนส่วนใหญ่มีเงินไม่มาก ค่าจ้างปรับเพิ่มช้า การลดคุณภาพงานบริการจึงเป็นทางเลือกในการรักษากำไรเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นการผูกค้าจ้างพนักงานกับผลงาน ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันกันแย้งลูกค้าจนเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการใช้รถเก่า

การเมืองศาสนา กับเสรีภาพทางเพศ

ชนชั้นปกครอง ชนชั้นนำมักเลือกใช้ศาสนาเพื่อปกป้องการปกครองให้ “สงบ” ปราศจากการโต้แย้ง ปั่นป่วนเพื่อรักษาอำนาจปกครองเอาไว้ รักษาผลประโยชน์ทางชนชั้นเอาไว้เช่นเดิม เขามักใช้ศาสนาเพื่อให้กรรมาชีพคนจนโทษตนเองที่เป็นสาเหตุของความยากลำบากในปัจจุบัน และให้ฝันถึงความสุขสบายในทางนามธรรม ในโลกหน้าที่ไม่มีอยู่จริง ในจิตใจที่ไม่สามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้

ภาษีอัตราก้าวหน้ามีความสำคัญอย่างไรต่อการสร้างรัฐสวัสดิการ

ระบบภาษีก้าวหน้าจึงเป็นเครื่องมือชี้วัดว่า คนที่เสนอเรื่องนี้มีความจริงใจในสนับสนุนเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน เพราะจะต้องต่อสู้กับชนชั้นนายทุนทั้งชนชั้น เนื่องจากมันไปลดทอนผลประโยชน์ของโครงสร้างนายทุน การต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการจึงไม่สามารถทำผ่านรัฐสภาได้เพียงลำพัง จะต้องได้รับการสนับสนุนจากมวลชน คนจน กรรมาชีพจำนวนมาก จะต้องมีการปลุกระดมมวลชนไปพร้อมกัน

ไม่มีผู้ว่าฯ ของคนจน ชนชั้นกรรมาชีพ

ผู้ว่าของคนจน กรรมาชีพ ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพ ควรมีหน้าตาอย่างไร สามารถพิจารณาได้จากนโยบายรูปธรรม ว่าต้องการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยหรือไม่ ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนชั้นล่าง คนจน กรรมาชีพ ให้สูงขึ้นหรือไม่

สภาปลดแอก หน่ออ่อนขบวนการประชาธิปไตยแท้

สภาปลดแอก เป็นแนวคิดแบบหนึ่งของ “สภามวลชน” การปฏิวัติรัสเซียปี 1905 รวมถึงการปฏิวัติในอิตาลี ช่วงปีสีแดง 1920 ที่นำโดยกรรมาชีพ ต่างสร้าง “สภาแรงงาน” ขึ้นมา เพื่อเป็นพื้นที่ในการประสานงานการต่อสู้ แลกเปลี่ยนประเด็นทางการเมือง สภาแบบนี้ ใช้วิธีการเลือกตั้งผู้แทนจากสถานประกอบการมาเป็นตัวแทนในสภา นั่นหมายความ มันสร้างมาจากฐานรากของมวลชน ไม่ได้สร้างมาโดยผู้นำไม่กี่คน

หมูแพง ปัญหาเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม

การนำเข้าหมูราคาถูกจากต่างประเทศอาจจะใช้แบ่งเบาภาระของผู้บริโภคได้มาก แต่มันจะไปสร้างปัญหาใหม่ให้กับเกษตรกรรายย่อย ที่มีต้นทุนการผลิตสูงกว่า ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ด้วยไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้

เหตุใดการเสนอปฏิรูปรัฐกลายเป็น “ล้มล้างการปกครอง”

เอเกิล ได้พูดถึงองค์กรพิเศษของคนติดอาวุธ “ลักษณะเด่นประการที่สองคือการจัดตั้งอำนาจสาธารณะ ซึ่งไม่เป็นหนึ่งเดียวโดยตรงกับประชาชนที่จัดตั้งตนเองเป็นกำลังติดอาวุธอีกต่อไป อำนาจสาธารณะพิเศษนี้มีความจำเป็น เพราะองค์กรจัดตั้งติดอาวุธที่ทำการโดยอัตโนมัติของประชาชน เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เมื่อสังคมแตกแยกเป็นชนชั้น.. นอกจากประกอบด้วยกำลังคนติดอาวุธแล้ว ยังประกอบด้วยเครื่องค้ำจุนทางวัตถุ คุก และสถาบัน อำนาจ ทุกชนิด ซึ่งสังคมชาติกุล(เผ่า) ไม่เคยพบเห็น”

ชนชั้นปกครองพยายามทำลายความฝันถึงสังคมนิยมใน 6 ตุลา 19

ความฝันของสังคมนิยม คือ การเห็นมนุษย์มีความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง แต่ชนชั้นปกครองและนายทุน บวกกับชนชั้นกลาง ไม่พอใจความฝันเหล่านั้น ที่กำลังเกิดเป็นกระแสทางการเมือง พวกเขามีฉันทามติร่วมกันในครั้งนั้น ว่าต้องทำลายกระแสนี้ เพื่อรักษาอภิสิทธิ์ชนของพวกตนเอาไว้

เชื่อมประเด็นการเมืองเข้ากับปากท้อง ขยายแนวร่วม

การต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ปลดแอกทางชนชั้น บางครั้งเริ่มต้นจากประเด็นการ “การเมือง” แล้วพัฒนาต่อไปสู่ประเด็น “ปากท้อง” บางครั้งเริ่มจากปากท้องแล้วพัฒนาต่อไปสู่การเมือง

ข้อเสนอต่อขบวนการประชาธิปไตย

การมองว่าอำนาจเผด็จการขึ้นอยู่เพียงบุคคลคนเดียว หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งน่าจะมีข้อบกพร่องอยู่มาก การมองที่ผิดพลาดอาจจะนำมาซึ่งการต่อสู้ที่ผิดทางไม่สามารถสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากขึ้นได้ ตัวอย่างเช่นในกรณีประเทศอียิปเมื่อขบวนการประชาชนล้มเผด็จการมูบารัคที่ครองอำนาจมายาวนานลงได้ และเลือกผู้นำใหม่จากพรรคภรดรภาพมุสลิม แต่ไม่ยอมทำลายโครงสร้างเผด็จการทหารเดิม เมื่อกองทัพตั้งหลักได้จึงทำรัฐประหารและยึดอำนาจคืน ในตอนแรกดูเหมือนว่าการกำจัดมูบารัคได้จะทำให้โครงสร้างเผด็จการอ่อนแอ แต่แท้จริงแล้วกองทัพยังกุมอำนาจอยู่มาก

แรงงานมีพลังพิเศษในระบบทุนนิยม

การปฏิวัติเช่นนี้ชนชั้นอื่นทำไม่ได้ ต้องเป็นการกระทำของชนชั้นแรงงานเท่านั้น เพราะระบบทุนนิยมได้สร้างให้ชนชั้นแรงงานมีพลังพิเศษ ด้วยอยู่ใจกลางของระบบการผลิต พวกเขาจึงสามารถยึดปัจจัยการผลิตเพื่อมาผลิตสินค้าตอบสนองสังคมได้ทันที

ไม่ควรมีวัคซีนทางเลือกสำหรับคนมีเงิน แต่ควรมีวัคซีนที่หลากหลาย “ฟรี” สำหรับทุกคน

ในยามวิกฤติเช่นนี้ ไม่ควรตอกยำความเหลือล้ำ ไม่ควรมีวัคซีนทางเลือกแค่สำหรับคนมีเงินจ่าย แต่ควรมีวัคซีนที่หลากหลาย ฟรี สำหรับทุกคน ตามความจำเป็น