ศิลปะในยุคการปฏิวัติรัสเซีย

หลายอย่างเช่น ศิลปะ ดนตรีและวรรณกรรมถูกกักขังไว้เป็นเพียงทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือไว้ตอบสนองคนร่ำคนรวย มากไปกว่านั้น ศิลปะเริ่มมีความตื้นเขินและไร้ซึ่งความสร้างสรรค์ขึ้นไปทุกวัน สะท้อนวิกฤตของระบบทุนนิยมโดยตัวของมันเอง วิธีแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้อยู่ในตัวศิลปะเอง แต่เราจะพบมันในการแก้ไขปัญหาสังคมต่างหาก