นักมาร์กซิสต์คิดอย่างไรกับกฎหมายแรงงาน

รัฐทุนนิยมมักจะปลอบประโลมเราอยู่เสมอว่า รัฐช่วยเหลือให้คนงานได้รับความยุติธรรมด้วยกฎหมายแรงงานคุ้มครองลูกจ้าง แต่เมื่อเราพิจารณาจากฎหมายแรงงานที่มีอยู่ในสังคมไทย อ่านแล้วดูดีราวกับว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานปกป้องคนงานไม่ให้นายจ้างปฎิบัติต่อคนงานอย่างไม่เป็นธรรม แน่นอนว่ามันช่วยเราได้ในแค่บางส่วน

โลกกรรมาชีพหลังโควิด

การแพร่ระบาดไข้หวัดโควิด-19 ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก บางครอบครัวต้องสูญเสียคนในครอบครัวมากกว่า 1 คน เด็กๆ หลายคนต้องกำพร้าพ่อ-แม่ไปในคราวเดียวกัน ขณะที่กรรมาชีพจำนวนมากต้องสูญเสียบิดามารดา องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดไข้หวัดโควิด-19 ครั้งนี้ ยอดผู้เสียชีวิตที่แท้จริงใน 191 ประเทศในช่วงระหว่างต้นปี 2563 ถึงปลายปี 2564 อาจจะมีจำนวนที่สูงถึง 18 ล้านคนทั่วโลก ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการทั่วโลกมีจำนวน 6,268,281 คน