151 ปีคอมมูนปารีส โลกใหม่เป็นไปได้

คอมมูนปารีสปี 1871 ไม่ใช่คอมมูนสังคมนิยมและองค์กรปกครองของมันไม่ใช่องค์กรของการปฏิวัติสังคมนิยม แต่มันเป็นเพียงตัวอย่างรูปธรรมครั้งแรกของ “เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ” เท่านั้น ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งในการปฏิวัติสู่สังคมสังคมนิยม และมีการก่อตั้งสภาคอมมูนที่สร้างขึ้นโดยสมาชิกสภาผู้แทนเทศบาลที่ได้รับเลือกจากประชาชนในส่วนต่างๆ ของเมือง สภาคอมมูนสามารถถอดถอนผู้แทนได้ทุกเมื่อ และผู้แทนเหล่านั้นต้องได้รับเงินเดือนเท่าๆ กับคนธรรมดาอีกด้วย

บทเรียนจากวิกฤตทุนนิยมในอดีตและการหาทางเลือกใหม่ของประชาชน

โลกเป็นเจ้าของทรัพย์สินมากเท่าๆ กับคนระดับล่าง 57% สถาบันนโยบายศึกษาพบว่า CEO ในบริษัทอเมริกาขนาดใหญ่ทำรายได้โดยเฉลี่ย 10.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2010 เพิ่มขึ้น 28% จากปีที่แล้ว

ฝ่ายซ้ายต้องสร้างแนวร่วมกับขบวนการเคลื่อนไหว GLBTQ

เมื่อพูดถึง GLBTQ หรือพวกเกย์ ตุ๊ด ทอม ดี้ กระเทย สาวประเภทสอง คนรักเพศเดียวกัน และคนข้ามเพศ ที่สังคมเก่าเรียกกัน อดีตฝ่ายซ้าย พวกสหายเก่า หรือผู้ที่เรียกตัวเองว่า “นักสังคมนิยม” ในไทยมักจะมองว่าเป็นเรื่องไม่สลักสำคัญอะไร ต้องเอาเรื่องการเมืองเรื่องประชาธิปไตย “เรื่องใหญ่ๆ” มาก่อน เรื่องเกย์ตุ๊ดหรือแม้แต่การต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนด้านสตรีในการเมืองเรื่องเพศถือว่าเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องกระจอก หากสังคมเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือปฏิวัติแล้วค่อยมาว่ากัน นั่นหมายความว่า…พวกเขาไม่รู้เลยว่า การต่อสู้ของ GLBTQ นี้พัฒนามาพร้อมกับการต่อสู้เพื่อสังคมนิยม การเคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพทางเพศ และการปลดแอกเกย์ เป็นประวัติศาสตร์เดียวกันกับประวัติศาสตร์สังคมนิยม

ชนชั้นปกครองพยายามทำลายความฝันถึงสังคมนิยมใน 6 ตุลา 19

ความฝันของสังคมนิยม คือ การเห็นมนุษย์มีความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง แต่ชนชั้นปกครองและนายทุน บวกกับชนชั้นกลาง ไม่พอใจความฝันเหล่านั้น ที่กำลังเกิดเป็นกระแสทางการเมือง พวกเขามีฉันทามติร่วมกันในครั้งนั้น ว่าต้องทำลายกระแสนี้ เพื่อรักษาอภิสิทธิ์ชนของพวกตนเอาไว้