ลดเวลาการทำงานในยุโรปเป็นเรื่องปาหี่

สำหรับกรรมาชีพในโลกแห่งทุนนิยม “งาน” นั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพราะ1.ระบบทุนนิยมบังคับให้เราทำงาน ถ้าเราไม่ทำงาน เราก็อดตาย และ 2.แม้ว่าระบบทุนนิยมจะบังคับให้เราทำงานโดยอัตโนมัติแต่ไม่มีกฎหมายบังคับให้นายทุนต้องจ้างคนงานทุกคน เสรีภาพในการเลือกที่นายทุนมอบให้เราในระบบอันป่าเถื่อนนี้ คือตัวเลือกระหว่างทำงานหนักแต่ได้ค่าแรงน้อยต่อไปหรือลาออกแล้วอดตาย

บทเรียนความพ่ายแพ้ของฝ่ายซ้ายฝรั่งเศส

การเลือกตั้งที่เริ่มไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ เนื่องด้วยจำนวนคนไม่ไปโหวตเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าสูงที่สุดในรอบ 20 ปี นับตั้งแต่มีการแก้รัฐธรรมนูญลดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจาก 7 ปีเป็น 5 ปีในปี 2000 โดยในปี 2007, 2012, 2017 และ 2022 เป็นปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี จำนวนคนไม่ไปโหวตอยู่ที่ 16.03%, 19.65%, 25.44% และ 28.01% ตามลำดับ