โลกกรรมาชีพหลังโควิด

การแพร่ระบาดไข้หวัดโควิด-19 ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก บางครอบครัวต้องสูญเสียคนในครอบครัวมากกว่า 1 คน เด็กๆ หลายคนต้องกำพร้าพ่อ-แม่ไปในคราวเดียวกัน ขณะที่กรรมาชีพจำนวนมากต้องสูญเสียบิดามารดา องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดไข้หวัดโควิด-19 ครั้งนี้ ยอดผู้เสียชีวิตที่แท้จริงใน 191 ประเทศในช่วงระหว่างต้นปี 2563 ถึงปลายปี 2564 อาจจะมีจำนวนที่สูงถึง 18 ล้านคนทั่วโลก ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการทั่วโลกมีจำนวน 6,268,281 คน

ข้อเสนอของกลุ่มสังคมนิยมแรงงาน ในการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเผด็จการ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 ในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพและเศรษฐกิจเช่นนี้ กลุ่มสังคมนิยมแรงงานซึ่งร่วมขับไล่รัฐบาลเผด็จการ มีข้อเสนอสำหรับแรงงาน ผู้รักประชาธิปไตยให้ร่วมกันผลักดันให้รัฐดำเนินมาตรการสำคัญดังต่อไปนี้

ไม่ควรมีวัคซีนทางเลือกสำหรับคนมีเงิน แต่ควรมีวัคซีนที่หลากหลาย “ฟรี” สำหรับทุกคน

ในยามวิกฤติเช่นนี้ ไม่ควรตอกยำความเหลือล้ำ ไม่ควรมีวัคซีนทางเลือกแค่สำหรับคนมีเงินจ่าย แต่ควรมีวัคซีนที่หลากหลาย ฟรี สำหรับทุกคน ตามความจำเป็น