ชุมนุมต่อต้านประชุม COP26 เพื่อสิทธิแรงงาน เปิดโปงนายทุนผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมโลก

การเชื่อมประเด็นในการชุมนุมเข้ากับการต่อสู้กับวิกฤติแปรปรวนของสภาพอากาศก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน นอกเหนือจากที่แรงงานได้นัดหยุดงานเพื่อเรียกร้องค่าแรงและสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม ยังสามารถเรียกร้องในประเด็นที่เหล่าผู้นำและนายทุนใหญ่เมินเฉยต่อปัญหามลพิษ ซึ่งข้อเรียกร้องของแรงงานการรถไฟมีน้ำหนักมากขึ้นทันที เมื่อนัดหยุดงานในประเด็นที่นอกเหนือจากเรื่องค่าแรง แต่รวมไปถึงการเรียกร้องให้มีการแปรระบบขนส่งรถไฟจากเอกชนให้เป็นรัฐวิสาหกิจ และปรับปรุงให้รถไฟใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ประชุม COP 26 ล้มเหลวในการแก้ปัญหาโลกร้อน

องค์กร IPCC ซึ่งเป็นคณะกรรมการระหว่างประเทศระดับโลก ได้ประกาศว่าปีนี้วิกฤตโลกร้อนถึงขั้นสูงสุด “ไฟแดง” เพราะในปี 2020 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออคไซท์ (CO2)ในบรรยากาศโลกสูงถึง 417 ppm (ppm CO2 คือหน่วย CO2 ต่อหนึ่งล้านหน่วยของบรรยากาศ) ซึ่งในประวัติศาสตร์โลกครั้งสุดท้ายที่สูงถึงขนาดนี้คือก็เมื่อ 3 ล้านปีมาก่อน